O nas

Zakład Chemii i Technologii Paliw jest prawnym następcą Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla, który od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku zajmował się technologiami rafineryjnymi.

Tematyka prac realizowanych wcześniej w Instytucie, a obecnie w Zakładzie dotyczy głównie katalitycznych procesów uszlachetniania (hydrorafinacja, uwodornienie, hydrokraking, izomeryzacja) różnych produktów naftowych (destylaty, pozostałości, asfalty itd.). Badania te dotyczą opracowania technologicznych podstaw wytwarzania i zastosowania katalizatorów i sorbentów dla przemysłu rafineryjnego, petrochemii, karbochemii i ochrony środowiska.

Druga zasadnicza grupa prac realizowanych w Zakładzie dotyczy technologii materiałów węglowych (węgle aktywne, zgazowanie węgla).

Zakład posiada dwa specjalistyczne laboratoria: Laboratorium analiz produktów naftowych i Laboratorium procesów katalitycznych i adsorpcyjnych, które prowadzą działalność na rzecz Zakładu oraz podmiotów zewnętrznych.